Parshas Behar – Choose the Best

לעילוי נשמת מנחם בן משה הלוי

וְלֹ֤א תוֹנוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־עֲמִית֔וֹ וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם Do not oppress your fellow Jew, and fear your G-d because I am Hashem, your G-d. Rashi explains: כָּאן הִזְהִיר עַל אוֹנָאַת דְּבָרִים Here is a warning against onaas devarim. While there is, Baruch Hashem, a great emphasis on being careful not to speak Lashon Hora, there is, it seems, less of a broad emphasis on being careful about not speaking onaas devarim– words that oppress.

The mishna in Baba Metzia (58b) says: כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך Just as their is onaah (oppression) in buying and selling, there is onaah through words (for example) You should not ask someone how much something costs if you have no intention of buying it, if someone has done teshuva, do not remind him of his previous wrongful deeds, if someone is a son of converts, do not say to him, remember what your ancestors did. Onaas devarim is quite expansive and the gemara here provides several other examples ranging from the way we speak to those who have suffered a loss to how we address those seeking to purchase a certain item. The gemara points out that onaas devarim is even more severe than onaas mamon (onaah caused through commerce), in three ways:

1. The pasuk that prohibits onaas devarim concludes with the extra caution to fear G-d;
2. Onaas devarim affects one’s body while onaas mamon affects one’s money;
3. You can make restitution for onaas mamon, but you cannot make restitution for onaas devarim

Additionally, the gemara in Baba Metzia (59a) says: אמר רב חסדא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה Rav Chisda said that all of the gates (of heaven) are closed except for the gate of onaah. The Chofetz Chaim explains that this is so that those who are oppressed by words will have a means of being repaired. This gemara also explains that oppressing someone with words is one of the three sins that go up directly to Hashem.

The midrash Vayikra Rabbah on the pesukim of onaah brings this story: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְטָבִי עַבְדֵיהּ פּוּק זְבֵין לִי צֵדוּ טָבָא מִן שׁוּקָא, נָפַק זָבַן לֵיהּ לִשָּׁן, אָמַר לֵיהּ פּוּק זְבֵין לִי צֵדוּ בִּישָׁא מִן שׁוּקָא, נָפַק זָבַן לֵיהּ לִשָּׁן. אֲמַר לֵיהּ מַהוּ דֵּין דְּכַד אֲנָא אָמַר לָךְ צֵדוּ טָבָא אַתְּ זָבַן לִי לִשָּׁן, וְכַד אֲנָא אֲמַר לָךְ צֵדוּ בִּישָׁא אַתְּ זָבַן לִי לִשָּׁן. אֲמַר לֵיהּ מִינָּהּ טָבְתָּא וּמִינָהּ בִּישְׁתָּא, כַּד הֲוָה טַב לֵית טָבָה מִנֵּיהּ, וְכַד

בִּישׁ לֵית בִּישׁ מִנֵּיהּ. רַבִּי עָשָׂה סְעוּדָה לְתַלְמִידָיו, הֵבִיא לִפְנֵיהֶם לְשׁוֹנוֹת רַכִּים וּלְשׁוֹנוֹת קָשִׁים, הִתְחִילוּ
בּוֹרְרִין בָּרַכִּים וּמַנִּיחִין הַקָּשִׁים, אָמַר לָהֶם דְּעוּ מָה אַתֶּם עוֹשִׂין כְּשֵׁם שֶׁאַתֶּם בּוֹרְרִין אֶת הָרַכִּין וּמַנִּיחִין אֶת הַקָּשִׁים כָּךְ יִהְיֶה לְשׁוֹנְכֶם רַךְ אֵלּוּ לָאֵלּוּ Rabbi Shimon ben Gamliel said to Tavi his servant: go buy for me the best food from the marketplace. He went and bought him a tongue. He said to him: go buy for me the worst food from the marketplace. He went and bought him a tongue. He said to him: What’s this? When I say to you “the best food”, you buy me a tongue, and when I say to you “the worst food”, you buy me tongue. He said to him, this is the best and this is the worst. When it is good, there is nothing better than it, and when it is bad, there is nothing worse than it. Rabi made a meal for his students, and brought before them soft tongues and hard tongues. They immediately chose the soft tongues and left the tough tongues alone. He said to them, Understand what you are doing. Just as you are choosing the soft [tongues] and leaving aside the tough ones, so shall your own tongues be with one another. Our “tongues” have a dual potential, they can be the best things or the worst things. Choose to be the best.

We are familiar that the isur of Lashon Hora is not limited to the spoken word. It also includes facial expressions, winking, frowning, etc. The Sefer Yere’im similarly extends onaas devarim to facial expressions. The Alter of Slabodka was known to say that a person’s face is a reshus harabbim, an area open to the public. If someone walks around with a sullen face, he can be considered a mazik, a damager, because he oppresses others and causes them
to be sad. On the other hand, if someone follows the advice of Pirkei Avos and greets everyone with a kind face, both he and they will be happier and he will avoid any potential damage to them. Choose to be the best. Greet everyone with a kind countenance.

THE TAKEAWAY: Onaas Devarim– speaking words that oppress others, even when they might not be Lashon Hora or Rechilus, is an aveira that is more severe than onaas mamon, oppressing someone in the course of commerce. Our speech has the greatest potential, for both the bad and the good and we need to choose the good. The Sefer Yereim extends onaas devarim to facial expressions.

THIS WEEK: Even when you aren’t feeling one hundred percent, do your best to greet others with a smile and a cheerful countenance. This doesn’t mean that you cannot unburden yourself to others in halachically permissible ways. It means that when you are not discussing the things that have gotten you down, there’s no reason to cause others pain or discontent. Choose to be the best, one smile at a time.

Shmira Bashavua will be published as a sefer containing several lessons from each parsha. For sefer sponsorship opportunities or to sponsor the weekly parsha sheet, please contact David Linn at connectwithwords365@gmail.com

Parshas Metzora – Fly Little Birdie

Shmira BaShuvua – Shmiras HaLashon Lessons from the Weekly Parsha

Someone who spoke lashon hara and was afflicted with tzaras was exiled from the three camps of the Bnei Yisrael. Once the metzora’s skin appears to have healed, a kohein would come to investigate. If he determined that the skin had indeed healed, the kohein would command the metzora to prepare a very unique korban וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְלָקַ֧ח לַמִּטַּהֵ֛ר שְׁתֵּֽי־צִפֳּרִ֥ים חַיּ֖וֹת טְהֹר֑וֹת וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תוֹלַ֖עַת וְאֵז:–Then the kohen shall command that the one who wishes to be purified take two live clean birds, a cedar twig, a strip of crimson, and hyssop. Many meforshim discuss each of the individual elements of this korban, but we will focus on the two birds.

Rashi on this pusek references the gemara in Arachin (16b) אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא {ויקרא י״ד:ד׳ } שתי ציפרים לטהרתו אמר הקב”ה הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט -Rabbi Yehuda ben Levi says: What is different about a metzora that the Torah tell us that two birds are needed for his purification? Hakodesh Baruch Hu says: he performed an action of chattering, therefore the Torah tells him to bring a chattering korban (birds). This gemara seems to provide an explanation in line with the explanation of the other elements of the korban (according to Rashi) with each item being included for a symbolic reason–either to emphasize the sin of haughtiness or to teach the lesson of humility. But there’s another curious thing about the bird offering, the Torah tells us: וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְשָׁחַ֖ט אֶת־הַצִּפּ֣וֹר הָאֶחָ֑ת -And the kohen commands that one of the birds be slaughtered… וְשִׁלַּ֛ח אֶת־הַצִּפֹּ֥ר הַֽחַיָּ֖ה עַל־פְּנֵ֥י הַשָּׂדֶֽה… -and they send away the live bird on to the land. One of the birds was slaughtered and the other had to be left alive and set free.

HaRav Shlomo Ganzfried, the mechaber of the Kitzur Shulchan Aruch, in his Sefer Apiryon explains why one bird is slaughtered and the other is set free. There are two sides to speech. There is the type of speech that damages, destroys, brings impurity, blocks our tefillah and Torah learning, and literally kills. Then there is the type of speech that is literally life altering and life giving: words of torah and tefillah, the kind word to someone who is struggling, the ways we honor our parents, teachers and fellow Jews with speech. HaRav Ganzfried is teaching us an important lesson: the solution to avoiding lashon hara is not to stop talking, it’s to learn how to use your speech in the proper way. Hashem gave us the power of speech to connect to him and our fellow man and to literally build worlds. He doesn’t want us to leave that most precious tool in the garage, he wants us to use it and use it properly.

On the occasion of the shloshim of the Chofetz Chaim someone close to the family wrote a eulogy using the pseudonym Machar HaLevi. The Chofetz Chaim’s son, Rav Aryeh Leib haKohen vouched for its veracity and included it in his biography of his father, Sefer Toldos Chofetz Chaim. Machar HaLevi says that when he was in the Chofetz Chaim’s yeshiva in Radin, he used to ask himself what it was about the Chofetz Chaim that made him so choshuv. After all, his son-in-law, Rav Hirsh, seemed to be a greater tzadik than the Chofetz Chaim (if you could imagine). Indeed, Rav Hirsh was considered to be even more strict with his speech than the Chofetz Chaim, he barely spoke at all while the Chofetz Chaim spoke very often. Machar HaLevi explains that he only later realized why the Chofetz Chaim was much greater– kosher speech without a tinge of sin is more difficult and more valuable than remaining silent at all times. He adds that mute-like behavior isolates one from those around him and makes the person depressed. It is also considered a form of miserliness because it withholds so much good from others.

Speech, he continued, is a gift that Hashem gave us to distinguish us from the animals, and a person is not permitted to make himself like an animal or to spurn a gift from Hashem. Proper speech, of course, has its place in torah and tefillah but also in mundane things like business and learning new, proper ideas. The goal is to guard your tongue when speaking and not to refrain from speaking completely.

THE TAKEAWAY: There are two types of speech, the forbidden type of speech that destroys and the type of speech that builds relationships with Hashem, our fellow Jews, and the world around us. Simply refraining from talking at all times is not a solution to the challenges we may be facing in our shmiras halashon.

THIS WEEK: Focus on “lashon tov”, greet others with a kind word, provide verbal chizuk to someone who is struggling, use your speech to honor others, and before you speak think about how your speech can have an impact for good, or chas veshalom, the opposite.

Shmira Bashavua will be published as a sefer containing several lessons from each parsha. For sefer sponsorship opportunities or to sponsor the weekly parsha sheet, please contact David Linn at connectwithwords365@gmail.com.